Gegevensbescherming
Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken, hecht veel belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt hier de privacyverklaring van de FOD raadplegen.