NL

Incident & Crisis Management System:

het nieuwe nationaal digitaal platform

voor noodplanning en crisisbeheer.

 

Over ICMS

NATIONAAL SYSTEEM

 

Het ICMS koppelt alle Belgische

overheden, organisaties, ondernemingen in het kader van collaboratief en geïntegreerd beheer van noodsituaties.

DOELSTELLINGEN

 

Alle betrokkenen in crisisbeheer technologisch ondersteunen bij:

planning, training, oefeningen, real time management

PROJECT

 

Fase 1: aanpassing van de standaard COBRA omgeving naar ICMS vereisten.

Fase 2: uitrol en exploitatie van het ICMS.

OPDRACHTGEVER

 

Het ICMS wordt gerealiseerd

en zal worden uitgebaat

in opdracht van de

Federale Overheidsdienst

Binnenlandse Zaken (IBZ).

Enkele

Basisfunctionaliteiten

Het ICMS is een beveiligd nationaal web-based platform

voor beheer van data en informatie en voor samenwerkend crisisbeheer.

Het Belgische ICMS is gebaseerd op de COBRATM EMSS (Emergency Management Support Software),

die verder ontwikkeld wordt en die in de loop van 2016 als nationaal ICMS operationeel zal worden.

SAMENWERKING

 

Participatieve documentcreatie,

logboeken, real time communicatie-

tools, dashboards, real time rapportering.

GEGEVENSBEHEER

 

Nationale ontsluiting van digitale bibliotheken, creatie van databanken met

inzetmiddelen, objecten, personen, ...

NOODPLANNING

 

Creatie van noodplannen met

behulp van ingebouwde

document-editors.

REAL TIME MONITORING

 

Opvolging van middelen, behoeftes, inzet, koppeling met sensoren en andere systemen.

Ad hoc rapportering.

BEHEER OEFENINGEN

 

Interactieve oefenkalender,

begeleiding bij de organisatie van

oefeningen, rapportering.

DIGITALE CARTOGRAFIE

 

Visualisatie, combinatie, interpretatie van geografische data.

Ontsluiting naar externe stakeholders.

 

Het projectteam

De opdracht tot realisatie van het ICMS

werd na een internationaal selectieproces

toegekend aan de "Tijdelijke Handelsvennootschap CEMAC-Dynamis", afgekort TCD.

Deze TCD bouwt verder op een reeds bestaand samenwerkingsakkoord tussen

CEMAC en Dynamis.

CEMAC, afkorting van Crisis & Emergency Management Centre, is een Belgisch kenniscentrum op het vlak van noodplanning, en operationeel een communicatief crisisbeheer.

website: CEMAC

blog: CEMAC Gazette

EU informatie software: COBRA

Dynamis (voorheen DGI) is een Amerikaanse softwarebouwer

die in 2000 startte met de ontwikkeling van COBRATM, het systeem dat de ruggegraat vormt van ICMS.

website: COBRA

Volg ons op twitter

@ICMS_BE

Een project

in opdracht

van