Functionaliteiten

Functionaliteiten

 

ICMS: een pallet van functionaliteiten op maat van de Belgische gebruikers

 

Algemeen

ICMS biedt via één portaal toegang tot een aantal instrumenten die door de overheden gebruikt worden in het kader van de noodplanning en het beheer van oefeningen - dus voor er zich een noodsituatie voordoet;

en een aantal instrumenten voor het crisisbeheer tijdens een noodsituatie.

 

Onderstaande tabellen geven de voornaamste functionaliteiten weer.

 

Eigen aan ICMS is de transparantie waarmee de gebruiker alle functionaliteiten simultaan naast elkaar én geïntegreerd in elkaar kan gebruiken.

 

ICMS wordt sinds 01 januari 2017 ingezet voor het beheer van:

  • Evenementen (bv. muziekfestivals of sportevenementen)
  • Oefeningen (als werkinstrument of om scenario's op te bouwen)
  • Incidenten (reële noodsituaties)
  • Scenario's van mogelijke noodsituaties

 

 

 

 

Algemene

functionaliteiten

 

Devices

Hosting

Collaboratief beveiligd 24/7 beschikbaar platform.

Maximale koppeling van data via WMS, WMTS, WFS naar bestaande nationale datanken in plaats van duplicatie in eigen databanken.

Te gebruiken via klassieke 'pc' en mobile devices.

 

Reduandante hosting op meerdere locaties.

Encryptie van opslag en transmissie van data.

Koppeling, combinatie of afscherming van data tussen bestuurlijke niveaus en diverse interventiediensten.

Web based via klassieke browsers.

Data-centres gelegen in verschillende elektrische afschakelzones; en

Geïndividualiseerde toegang op basis van login en taalkeuze.

 

4-talig (NL-FR-DE-EN)

Integratiemogelijkheden tussen overheden en private organisaties met betrekking tot noodplanning en crisisbeheer.

Met layout en bediening aangepast aan bediening via toetsenbord of via touch screens (tablets en smartphones).

beheerd en beveiligd conform ISO/IEC-27001.

Pallet van instrumenten voor noodplanning en oefenen (voor een incident) en voor crisisbeheer (tijdens een incident).

Heel uitgebreide export mogelijkheden.

 

Tertiaire data-backup.

Gebruik van Open Standards, EDXL, Inspire/Fedict normen.

Beschikbaarheid van helpdesk, training, e-learning tools, support voor databeheer.

 

 

 

 

 

 

 

Modulaire opleidingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logboeken

Cartografie

Situatie-

rapportering

Personen-

databank

Multidisciplinair logboek.

Interactieve digitale kaart.

Mogelijkheden van definitie van talrijke dashboards (schermlayout) in functie van gewenste toepassing en profiel gebruikers aan de hand van widgets.

Opslag van gegevens over gebruikers, 'contacten', …

 

Mogelijkheid tot creatie van mono- en multidisciplinaire logboeken, met verticale informatieuitwisseling per discipline.

Basiskaart 1/10.000 via NGI Cartoweb, Open Street Map (OSM) & (backup) Google. (Kaarten & foto's)

Integratie van real-time informatie (bv. meteo).

Uitgebreide registratie van profiel, werkgegevens, privégegevens, met invoervalidatie (correct formaat).

Mogelijkheid tot afscherming van gevoelige informatie (bv. slachtoffergegevens).

Visualisatie van instellingen en infrastructuur (scholen, ziekenhuizen, rivieren, ... zogenaamde POI (Points of Interest) vanuit online databanken of via lokale invoer.

Dynamische schermmeldingen om gebruiker te wijzen op wijzigingen.

Koppeling tussen persoon en organisatie.

Koppeling van bestanden (doc, foto, …) en geolocalisatie per logboeklijn.

Plaatsen van objecten (punten, symbolen), lijnen en polygonen (vlakken), cirkels, tekentools (meetlat, …).

Indicatoren voor afgekondige fase, specifieke plannen.

Dynamische actualisatie door geautomatiseerde e-mail aan gebruikers ter verificatie van gegevens.

Melding aan betrokken diensten bij activatie van logboek (vervangt formele alarmering niet).

Automatisch geo-positioneren van opgeladen foto's, notities, …

'Lichtkrant' voor verspreiding van urgente informatie.

8 niveaus van gebruikersbevoegdheden.

 

Drag-and-drop naar beheer van openstaande vragen (request manager).

Import van pluimen (nuc, bio, chem, expl.).

Koppeling met e-forms voor algemene of specifieke SITREP.

Uitgebreide zoekfuncties.

Samenvoeging of combinatie van logboeken bij meerdere simultane incidenten (bv. beheer op provinciaal niveau).

Import en export van objecten en kaartlagen (administrator).

Instrumenten om als gebruiker e-forms aan te maken.

Koppeling met externe applicaties (bv. data push naar alarmeringstool BE-Alert).

Uitgebreide filter- en zoekfuncties.

 

Export naar .csv.

Real time koppelingen met kaartbronnen en kaartlagen (WMS en WFS).

 

Export naar .csv.

Visualisatie van logboeken in functie van geografische of functionele bevoegdheid en "share".

Visualisatie van windrichting.

 

 

Ad hoc logboeken via creatie van 'teams' (bv. team_D5).

Combinatie met buiten-ICMS visualisatie (bv. Google Earth)

 

 

Objecten-

databank

Module

Noodplanning

Module

Oefen(ingen)beheer

Nationale

Digi-Bib

Beheer van kerngegevens van infrastructuur, hetzij als risico, hetzij als deel van het crisisbeheer.

[versie 1]

Opladen van statische noodplannen.

Nationale oefeningenkalender.

 

[VANAF versie 2]

Nationale thematische digitale 'bibliotheek',

Beheer van gegevens van nationaal relevante interventiemiddelen en toegang tot de inzet ervan.

[VANAF versie 2]

Geïntegreerde editor voor algemene en bijzondere noodplannen, actiekaarten, ...

Creatie van oefeningenfiches met doorzoekbare informatievelden.

met gecentraliseerde en gedecentraliseerde toevoeging van documenten, beeldmateriaal, opleidingsmaterialen.

Koppelingen met externe infrastructuurdatabanken.

Dynamische koppeling met en actualisatie vanuit personen-, objectendatabank en cartografie.

Automatische maskering of ontsluiting van gegevens in functie van kalender of gebruikers.

Uitgebreide classificatie- en zoekfunctionaliteiten.

Visualisatie van infrastructuur als digitale kaartlaag.

Ontwikkeling van shared templates.

 

Koppeling of creatie van oefendocumentatie (scenario, deelnemerslijsten, ...).

 

Intelligent consulteren en combineren van gegevens op basis van bevraging of kaart-consultatie.

Systeemondersteund goedkeuringstraject en opvolging van actualisatie van noodplannen.

Koppeling of stockage van evaluatierapporten, actieplan, met selectieve toegang.

 

Koppeling van organisaties met de door hen beheerde objecten (gebouwen, sites, ...).

Externe koppelingen met digitale interventieplannen en andere databronnen.

Rapportering.

 

Koppeling van de objectendatabnk met de contactendatabank.

 

Mogelijkheden van statistische analyse.

 

Export naar .csv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedOps 1

HOSP

.

CBRN

Drone integratie

Web Services

Algemene functionaliteit:

nationaal beheer van beschikbaarheid van opvangbedden en bemande operatiezalen in ziekenhuizen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacteer ons rechtstreeks via het Contactformulier indien u bijkomende vragen heeft.

 

 

 

Ondernemingen en andere types organisaties kunnen onder bepaalde omstandigheden aansluiten op het ICMS

of zullen zich in de toekomst kunnen koppelen via de COBRA software.

Follow us on twitter

@ICMS_BE

Project

in opdracht van

FOD IBZ